Không phải ai cũng có thể viết một bài Review tử tế về những gì mà mình đã đọc được nhưng cảm xúc sau khi đọc một cuốn sách thì bao giờ cũng có. Đây chính là nơi để bạn nói lên những cảm xúc còn đọng lại sau khi đọc một tác phẩm nào đó, là một cuốn nhật ký trong quá trình đọc.

Click để đọc thêm…