“Đối với những nhà đạo đức, có lẽ họ sẽ nhăn mặt và phán một câu xanh rờn kiểu như “Dâm thư” hay một cái gì đó tương tự. Vì cuốn sách này chứa đựng rất nhiều mảng tối. Tệ nạn xã hội, nghiện ngập, quan hệ đồng giới, xung đột, tự tử, làm tình tập thể,… Những con người trong đó sống thác loạn và quay cuồng. Một cuộc sống không có ngày mai, không có mục tiêu, không có cả hi vọng hay ước muốn. Sống để rồi chết. Họ biết chắc chắn họ sẽ chết, một cách bệnh hoạn và kiệt quệ.”

Click để đọc thêm…