“Lần đầu đọc bài thơ này, tớ muốn bật khóc, khóc để đồng cảm. Nhưng đó chỉ là muốn. Đôi khi những thứ mình muốn có thì lại không có được.”

“Trong những câu chuyện ngày xửa ngày xưa, bao giờ cũng có hai tuyến nhân vật chính. Thiện và ác. Cái thiện bao giờ cũng chiến thắng. Cái ác bao giờ cũng thất bại. Và cái thiện luôn là người kết liễu. Nhiều lúc tớ cũng tự hỏi. Thiện, ác có thực tồn tại một cách riêng biệt như thế không?”

Click để đọc thêm…