“ Chị tôi, Lynn, đã dạy cho tôi nói cái từ đầu tiên: kira – kira. Tôi phát âm nó thành Ka a-a nhưng chị hiểu tôi muốn nói gì. Trong tiếng Nhật, kira – kira nghĩa là “sáng lấp lánh”.

Click để đọc thêm…