Lần nào cũng thế, những cuốn sách của Amélie luôn làm tôi bối rối. Nó kỳ cục, châm biếm, những tư tưởng khác thường cùng những lý luận hết sức thuyết phục. Và mẫu thuẫn. Ví như, mở đầu cuốn sách, bà giới thiệu về thành phố Quạt. Đó là cái tên thơ mộng, thành phố Quạt, luôn gợi ra một điều gì đó đẹp đẽ. Ngay câu sau, bà khẳng định, Bắc Kinh có mùi như thể một bãi nôn của trẻ con.

Click để đọc thêm…