Inferno phát hành ngày 14/5/2013 tại Mỹ và lập tức trở thành tâm điểm chú ý của độc giả toàn thế giới. Nhân vật chính của tác phẩm vẫn là Robert Langdon – giáo sư môn Biểu tượng Tôn giáo tại Đại học Harvard – người từng xuất hiện trong ba tác phẩm trước đó của ông.

Click để đọc thêm…