Có những điều xảy đến rồi bình thản ra đi, không để lại dấu vết. Lại có những điều cứ ở lại mãi trong ký ức, ghi những dấu mốc trên con đường trưởng thành của bạn. Tưởng như là vô tình nhưng tất cả đều là sự lựa chọn của bạn. Bạn chọn điều gì trong cuộc sống để đồng hành ? Bạn chọn SỐNG hay TỒN TẠI ? Bạn chọn nói lời cảm ơn hay hờn trách cuộc sống ?

Click để đọc thêm…