[Poem] Jacatta

September 27, 2011 | | Thế giới ngòi bút

Jacatta. Jacatta.

Nàng yêu ai nhưng nàng không nói,
Để mộng hoa bướm lấy đi rồi.

Click để đọc thêm…