Tôi đang sống trong một xứ sở kì lạ.
Không, tôi đã không còn coi nó là kì lạ nữa.
Tôi đang sống trong một xứ sở đáng mơ ước. Nơi luôn gặp những con người đáng mơ ước. Những con người bình thường đáng mơ ước, thì chính xác hơn.

Click để đọc thêm…