Total-E-Bound – một nhà xuất bản sách dành cho người lớn – đang triển khai kế hoạch ấn hành những cuốn sách viết lại theo hướng gợi tình hóa các tác phẩm kinh điển như “Jane Eyre”, “Kiêu hãnh và định kiến”.

Click để đọc thêm…