Circulation (Sự tuần hoàn), một cuốn tiểu sử thời hiện đại, viết về viên bác sĩ người Anh sống ở thế kỷ 17 tên là William Harvey, đã giành giải thưởng Wellcome Trust, vốn tôn vinh các cuốn sách viết về y học.

Click để đọc thêm…