Phát biểu của ông Vũ Hoàng Giang, đại diện công ty Nhã Nam trong lễ trao Giải thưởng văn học 2012 của Hội Nhà văn Hà Nội sáng 10/10 có thể nhiều người không chú ý, nhưng lại là một ý kiến đáng bàn.

Click để đọc thêm…