Chào mừng các bạn đến với tuần lễ hường phấn mộng mơ của một cặp-đôi-tragedy-thế-kỷ, đến mức (mình cho rằng) chưa chắc Romeo và Juliet đã thảm thương bằng: Itasasu – Uchiha Itachi và Uchiha Sasuke.

Click để đọc thêm…