‘Gọi nắng
trên vai em gầy
Đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy’

Click để đọc thêm…