“Nét hồng đào quyện nơi huyết lệ
Chút ân tình đành hẹn đến kiếp sau
Rượu ngọt tranh thơ còn vương vấn
Chỉ tiếc chưa lần ghé xem hoa…”

Click để đọc thêm…