Một góc nhỏ sân bay. Thoáng đãng. Nhưng tù túng.
Sáng ánh kim loại. Nhưng tối tăm.
Cánh cửa tự động cặm cụi ghi lại từng ngày, từng ngày của nó…

Và nó tự hỏi sâu trong tim nó là gì…

Click để đọc thêm…