Năm 486 lịch Đế quốc, sau lần hội chiến thứ 6 ở Iserlohn, Liên Bang Hành Tinh Độc Lập triển khai 2 hạm đội với gần 25.000 chiến hạm vây chặt hướng Tinh Vực Astarte. Thất bại ê chề trước đó khiến Tổng Bộ Hạm Đội Vũ Trụ Liên Bang Hành Tinh Độc Lập e sợ trước khả năng về một cuộc xâm lăng ồ ạt của Đế quốc vào quốc thổ của mình.

Click để đọc thêm…