Akashi đã không còn nhìn chiến thắng như một điều quá hiển nhiên nữa, cũng như màu bạc trên chiếc cúp là một thứ màu có thể chấp nhận được, thất bại là một điều không quá kinh khủng nếu con người ta có thời gian làm quen và học cách chấp nhận nó.

Click để đọc thêm…