Summary: Những câu chuyện nhỏ xung quanh cuộc sống trung học của Thế hệ kì tích.

A/N: Viết cho những ngày tháng vàng son của họ mà tôi yêu quý.

Click để đọc thêm…