Nếu bạn là người mê những fic màu hồng, thì tốt nhất là không nên đọc. Tác phẩm này sinh ra bởi trí tưởng tượng phong phú và điên rồ của tác giả sau khi xem xong Alice human sacrifice. Vậy nên nếu bạn không thích, đề nghị ấn back ngay.

Click để đọc thêm…