Pandora Hearts ~Caucus Race~ là series tiểu thuyết được viết bởi Wakamiya Shinobu và minh họa bởi chính tác giả Jun Mochizuki. Nội dung tập trung vào bốn nhà công tước, nói về một số sự kiện đời thường của họ và cách mà các nhân vật đối phó với sự kiện đó. Những câu chuyện này không hẳn được coi là đã từng xảy ra trong cốt truyện chính của Pandora Hearts. Nói đơn giản, cuốn tiểu thuyết tập hợp fanfiction chính thức của bộ truyện.

Click để đọc thêm…