Bỗng nhận ra hơi ấm khẽ buông lơi
Cánh đào non nhuộm sắc thắm nền trời
Hương nắng tươi phả vào tim se lại
Gió ngân nga tiếng bước của mùa xuân.

Click để đọc thêm…