Trẻ nhỏ chơi đùa chào năm mới
Người già trầm ngẫm cảnh sương rơi
Nhìn nàng áo trắng vui ngày Tết
Lòng ta chợt tỉnh với xuân trờ

Click để đọc thêm…