Thảo nguyên bao la, một con ngựa
Thân hình nở nang, mặt nhìn bựa
Tung vó lên trời hí mừng xuân
Mũi thở phì phò, thở ra lửa

Click để đọc thêm…