Ngày hè oi ả, nền trời chói chang nắng, con đường nhựa trải dài tít tận, tôi, cô ta, chuyến đi không điểm dừng.

Và quá khứ gào thét đòi trở dậy.

Một fiction xuất sắc và cần-phải-đọc.

Click để đọc thêm….