Windows 7 có một tính năng mới là gadget, trước đó trên Windows Vista gọi là “Sidebar”, tính năng này giúp tạo ra các ứng dụng mini xuất hiện trên màn hình desktop.
Topic này giới thiệu về một thể loại gadget khác thân thiện với member VnSharing mình hơn đó là gadget mang phong cách anime chứ không phải mấy cái máy móc, đồng hồ download từ trang chủ MS. Đó là System Animator. Để tải System Animator các bạn vào địa chỉ bên dưới:

Click để đọc thêm…