Swimming with Dolphins là 1 ban nhạc thành lập bởi Adam Young và Austin Tofte, một dự án khác bên cạnh project chính là Owl City của Adam Young .
Trong Ep này, mà cụ thể là bài Silhouettes còn có sự góp giọng của Breanne Düren (từng hát bè với Adam Young trong cả 2 ver của bài The Salwater Room)

Download Lossless

VNSharing Music | Thư viện âm nhạc | Lossless Music | Lossless là gì?