All Mangas Reader là một add-on khá nổi tiếng của Chrome giúp người dùng đọc manga dễ dàng, nhanh chóng hơn bằng việc loại bỏ quảng cáo, update thông tin những truyện đang theo dõi, xếp truyện theo chiển dọc để chỉ việc cuộn chuột và thưởng thức truyện, ngoài ra còn rất nhiều tính năng hữu ích khác. All Mangas Reader cũng hỗ trợ Cổng Truyện Dịch.

Click để đọc thêm…