Nếu tình yêu là một hoài niệm …
Vậy chẳng phải sẽ tốt hơn là khóa chặt nó vào trong một góc khuất của tâm hồn hay sao?
Nếu tình yêu là mùa xuân…
Vậy chỉ cần giữ nó như thuở ban đầu là được

Click để đọc thêm…