Ở phí bên phải con đường từ kéo dài ga Saga-Arashiyama đến Tenryu-ji là nhà tắm công cộng Sagayu được xây dựng vào năm 1923 cho đến ngày 10 tháng 8 năm 2006, nhà tắm này đã trở thành một quán cà phê như thế nào?

Click để đọc thêm…