Nghe offline các chương trình được phát trong Vnsharing Radio kỳ 44: VNSers’s Music Chart, Bản tin Vnsharing, Cảm xúc A-M, Vòng quanh STour 2012, Vnsharing Idol, Your Playlist, Máy bay giấy, Truyện ngắn…

Click để đọc thêm…