Nghe offline các chương trình được phát trong Vnsharing Radio kỳ 41 (ngày 3-4/11/2012): VNSers’s Music Chart, Bản tin Vnsharing, Cảm xúc âm nhạc, Vòng quanh STour 2012, Your Playlist, Máy bay giấy, Câu chuyện của tôi…

Click để đọc thêm…