Nghe offline các chương trình được phát trong Vnsharing Radio kỳ 35 – Gia đình yêu dấu (ngày 9-10/10/2012): VNSers’s Music Chart, Bản tin Vnsharing, Sách – một góc nhìn, Câu chuyện của tôi, Your Playlist, Câu chuyện của tôi, Máy bay giấy, Truyện ngắn và Vnsharing – home sweet home…

Click để đọc thêm…