Nghe offline các chương trình được phát trong Vnsharing Radio kỳ 27 (ngày 7-8/7/2012): VNSers’s Music Chart, Bản tin Vnsharing, Cảm xúc A-M, Your Playlist, Câu chuyện của tôi, Máy bay giấy, Truyện ngắn…

Click để đọc thêm…