Nghe offline các chương trình được phát trong Vnsharing Radio kỳ 20 (ngày 1/4/2012): VNSers’s Music Chart, Bản tin Vnsharing, Câu chuyện của tôi, Your Playlist, Máy bay giấy, Truyện ngắn…

Click để đọc thêm…