Nghe offline các chương trình được phát trong Vnsharing Radio kỳ 51 (ngày 27/1/2013): VNSers’s Music Chart, Bản tin Vnsharing, Sách-một góc nhìn, Your Playlist, Vnsharing Idol, Máy bay giấy, Truyện ngắn…

Click để đọc thêm…