Đây là một trong số những mini event chào mừng VnSharing Radio tròn hai tuổi.
Cái tên đã nói lên tất cả, nên bạn hãy bớt lười một chút và đăng ký tham gia ngay nào!~
Truth or Dare!!

Click để đọc thêm…