Bạn không giỏi hát?
Bạn không muốn hoặc không có điều kiện thu âm?
Thế nhưng bạn vẫn yêu quý Radio và muốn góp mặt trong kỳ sinh nhật lần thứ 2 của Radio VNS?

Thế thì bạn yêu quý, đây chính là event dành cho bạn~

Click để đọc thêm…