Anh sẽ vì em làm cha thằng bé
Em hãy gom Đô kết thành lâu đài.
Rồi một ngày Đô La đầy túi, nàng vội vàng chia tay thằng đó.
Về lâu đài mang tên tình ái đón ba đứa chúng ta mà thôi.

Click để đọc thêm…