Nhờ táp pet (tiếp)

June 17, 2016 | | Khác

Như tiêu đề, nhờ táp sạch 5 con nhà @Peace Prince, do nó dám táp pet của người yêu mình @Snow.