Nhờ táp pet

June 16, 2016 | | Khác

Như tiêu đề, mình cần tap pet của Hetallies vì con này dám tap pet mình (mới mua, vừa cho ăn được 2 SP nó táp đứt đầu thằng bé ). Nhờ anh hùng nghĩa hiệp nào ra tay mình trừ gian diệt ác với giá rẻ.