Toán học môn khoa học cơ bản, trong tiếng Anh cũng có rất nhiều từ thú vị. Sau đây, mình xin dẫn ra vài thuật ngữ tiêu biểu nhé. Đây không chỉ là những đối tượng trong toán học mà còn có những cấu trúc cần thiết khi lập luận một bài toán bằng tiếng Anh.

Click để đọc thêm…