Ngày nay không ai có thể phủ nhận được sự thông dụng của Tiếng Anh – Trong các phương tiện thông tin đại chúng, giao thông vận tải, trên mạng,v.v.. Trong lĩnh vực du lịch và ngôn ngữ cộng đồng của hàng không quốc tế, tiếng Anh đóng vai trò chính; hơn 80% nguồn dự trữ thông tin của hơn 100 triệu máy tính khắp thế giới là tiếng Anh; trong nền công nghiệp thực phẩm, Tiếng Anh thường được in trên các biển hiệu của họ, và còn vô vàn ví dụ khác nữa. Vậy thì tại sao tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới?

Click để đọc thêm…