Thời gian họp mặt : bất kể giờ nào trong tuần, không giới hạn, ai online cảm thấy muốn nói thì cứ alo là xong
Chủ đề : nói tự do, bởi những ngày đầu cần dẹp bỏ đi những cái ngại ngùng e thẹn. Làm quen là chủ yếu.

Click để đọc thêm…