Mình rất lười học vocab và dù có chăm chỉ ngồi học thì cũng lười ôn lại nên rất hay quên Ọ v Ọ