Bạn dư rep ?
Bạn thích cá độ ?
Bạn muốn có rep 1 cách dễ dàng nhất mà không cần đóng góp Nói chung là bạn lười chảy nhớt mà vẫn muốn có rep ?
Vậy còn chờ gì nữa mà không tham gia và cá độ rep đua chocobo ~~~

Click để đọc thêm…