Bạn muốn tăng thêm vốn tiếng Anh của mình nhưng không muốn dành hàng giờ để học những bài lý thuyết nhàm chán ~?
Bạn muốn cùng thảo luận về tiếng Anh với mọi người ~?
Bạn muốn kiếm dép ~?

Bạn muốn có những giây phút thư giãn hàng tuần để cuộc sống thêm thú vị ~?
Hãy tham gia Weekly game để có cơ hội học tập và trao đổi kinh nghiệm về tiếng Anh với mọi người.

Click để đọc thêm…