Quyển sách này giúp bạn rèn luyện những kỹ năng cơ bản và thiết yếu để hoàn thành tốt bài SAT bằng phương pháp mới, hướng dẫn cặn kẽ từng bước cho bạn từ cách làm đến cách giải quyết những câu hỏi khó trong bài thi.

Click để đọc thêm…