NTC’s American Idioms Dictionary là quyển tự điển dùng tra cứu các thành ngữ, cụm từ thông dụng trong tiếng Anh của nhà xuất bản McGraw-Hill uy tín.

Click để đọc thêm…