Tớ sẽ ra 1 câu ví dụ: “I love English Box”

Các bạn hay tìm 5 từ có 5 chữ cái trở lên có thể tạo ra từ những chữ cái trong câu. Chú ý là trong câu 1 chữ cái xuất hiện bao nhiêu lần thì khi tìm từ chỉ dùng chừng đó lần.
Theo câu trên có: 2 chữ i, 2 chữ l, 2 o, 1 v, 2 e, 1 n, 1 g, 1 s, 1 h, 1 b, 1 x.->Từ dài nhất của tớ là “Believing”.

Click để đọc thêm…